terug naar overzicht

Why, Why ohh Why (YYOY)

Nikki Hock & Marijn Brussaard

‘The only thing we have to fear is the ‘culture of fear’ itself.’
Frank Ferudi
‘The invention of the ship, is also the invention of the shipwreck”
Paul Virilio
Why, Why ohh Why (YYOY)

 

Hedendaagse angst is overal aanwezig, als een ongrijpbare vloeistof die als een nevel om ons heen hangt. Het is iets dat constant sluimert op de achtergrond; waar het vandaan komt of wanneer het zal toeslaan, weten we niet. Vergelijkbaar met een uitrollende golf, waarvan de schuimrand de kust nooit raakt.
Of het nu de vluchtelingencrisis, het opdoemen van terrorismedreiging, of het schrikbeeld van klimaatverandering is: de angst dat ons iets staat te wachten creëert een oneindig, onevenredig gevoel van onrust dat broeit onder het oppervlak van ons dagelijks leven. Volgens Deense filosoof Kierkegaard is angst dan ook niet zo zeer de vrees voor het heden, maar voor de toekomst…niet een angst voor het reële, maar voor het mogelijke.

Het is precies deze angst waar ons huidige angstklimaat op berust. Met zijn performance Why, Why ohh why (YYOY) wil Nikki Hock bewustzijn creëren voor dit specifieke fenomeen en de werking ervan op onszelf en binnen de samenleving. YYOYis het eerste deel van een performance-trilogie die de pijlers van het moderne burgerschap als uitgangspunt heeft. Met deze eerste performance-installatie reageert de jonge maker op de heersende angstcultuur (en het angstklimaat) door het onderwerp te verkennen aan de hand van wetenschappelijke onderzoek en sociologische theorieën. Met de nieuwste technologie als hulpmiddel/tool, onderzoekt Hock – en licht hij daarmee tegelijkertijd uit – hoe dit contemporaine fenomeen en de onderliggende sociale structuur ervan een samenleving creëert die in permanente onzekerheid leeft. 

Voor YYOY ontwerpt Hock een ruimte waarin het publiek ondergedompeld wordt in een unheimische ervaring – een geabstraheerde, multi-zintuiglijke ruimte die inspeelt op onze emoties in het algemeen en ons gevoel van angst in het bijzonder. Het publiek wordt door Hock zelf en performer Marijn Brussaard meegenomen door een steeds donkerder wordend landschap, opgebouwd uit geur, beeld, kleur, licht, temperatuur en ruimtelijk geluid, langs verschillende abstracte en emotionele lagen – tot het punt waar zij een confrontatie met hun eigen angst kunnen ervaren. De combinatie van elementen – live aangestuurd en gemanipuleerd – zorgt voor een hoeveelheid aan informatie die de hersenen niet volledig kunnen verwerken leidt tot overstimulatie van de zintuigen. Naarmate de performance zich ontwikkelt, wordt de toeschouwer van de ene emotionele staat naar de ander gebracht. Alle componenten – het publiek, de ruimte, de elementen – creëren samen een dynamiek die leidt tot een omgeving waarin angst wordt belicht als een affectief domein.

Het werk wordt gekaderd/gemarkeerd door een begin- en eindpunt; alles wat zich daartussenin beweegt wordt live geperformed, en kan per moment veranderen – resulterend in een open reis waarin een constante dialoog plaatsvindt. Een veilige plek waar de toeschouwer zich afzijdig kan houden, is er niet; alleen complete onderdompeling in het landschap van de performance is mogelijk.

 

 

 

De performance 'YYOY' confronteert je met de angstcultuur waarin we leven

Vice

concept, ontwerp & ontwikkeling Nikki Hock
Performance Nikki Hock & Marijn Brussaard
Met dank aan Fonds Podiumkunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunsten, BNG Cultuurfonds, Stichting Melanie, Beamsystems, 4DSOUND, Spectro Productions, Klara Ravat & Showsync
Geproduceerd door Zaal 3
terug naar programma