terug naar overzicht

WAR ON WOMEN

Compagnie couRage

WAR ON WOMEN
Waar haalt een vernietigde stad - Ieper (1918) of Homs (2012) - de kracht vandaan voor wederopbouw, als je bedenkt dat tot 75% van de mannen verdwenen is? Als die kracht ‘vrouwelijk’ is, waarom worden vrouwen dan meestal voornamelijk als slachtoffer afgebeeld?

Compagnie couRage maakt een cluster van voorstellingen rond het thema ‘vrouwen en geweld’. Vorig seizoen speelde couRage een verhaal dat handelt over een van de eerste invasies van het Midden-Oosten door het Westen: de Trojaanse Oorlog. Een verhaal dat focust op vrouwen als slachtoffer van oorlogsgeweld: TROJAANSE VROUWEN.

WAR ON WOMEN gaat dieper in op de paradoxale relatie tussen de vrouw als oorlogsslachtoffer enerzijds en als regeneratieve kracht in de heropbouw van vernietigde culturen anderzijds. De tekst ‘Troades’ van de klassieke auteur Seneca wordt geconfronteerd met twee hedendaagse teksten: ‘Precarious Life, The Powers of Mourning and Violence’ van Judith Butler en ‘De wereldwijde oorlog tegen vrouwen’ van Sue Lloyd-Roberts. Een tekst uit het klassiek patriarchale repertoire versus twee vrouwen van deze tijd.

Judith Butler is professor in Rhetoric and Comparative Literature en specialist genderstudies. Sue-Lloyd Roberts was journaliste voor BBC en zette zich wereldwijd in om het lot van vrouwen te verslaan. Een tijd in volle transitie.

Centraal in het artistieke onderzoek staat de functie van het rouwritueel in het katalyseren van regeneratieve krachten van een samenleving. De relatie tussen taal als getuigenis en lichaam als geheugen wordt op een interdisciplinaire manier geëxploreerd. In welke lichaamsdelen huist verdriet? In de stem? In de handen? Waar ontkiemt de kracht om opnieuw te beginnen? In het woord? In de buik?

Over Compangie couRage

Compagnie couRage wil monomythen doorbreken door het bevragen van identiteit gebaseerd op cultuur, nationaliteit, taal en gender, door ze om te plooien in de richting van veelzijdigheid, vloeibaarheid en meerduidigheid. Door de verschillen aan te wenden als wordingsprocessen die aanzetten tot structurele veranderingen. Met WAR ON WOMENmaken ze een voorstelling die de westerse monomythe van de vrouw als slachtoffer (Maria Dolorosa) wil openbreken. Ze zoeken naar wat in klassieke Westerse (patriarchale) verhaalstructuren verdrongen wordt: de regeneratieve kracht van het vrouwelijke.

WAR ON WOMEN
WAR ON WOMEN
Spel Claude Musungayi, Joke De Winde, Nienke Nasserian en Kaltoum Boufangacha
Tekst, regie en dramaturgie Alain Pringels en Ludwig Dierinck
terug naar programma