terug naar overzicht

Toon Tellegen leest de Optocht

Toon Tellegen

Toon Tellegen leest de Optocht
Alles en iedereen komt voorbij in De optocht: het 99 pagina's tellende gedicht van Toon Tellegen.

Van mensen, tot dieren, tot fietsen. En na elke passant: Pats! Het onontkoombare einde van alles dat ooit op aarde ronddoolde. Toon schreef deze moderne dodendans in 2012. Vanavond leest hij het zelf integraal voor in Zaal 3.

Kijk, daar komen mensen aan.
Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen, geen dodelijke
omhelzingen op het midden van onze weg.
Pats!

En daar komen auto’s, fietsers, spreeuwen, muggen.
Pats!

Daar komen vrouwen, gedreven door lichtzinnigheid en
plotselinge opwellingen, hun lippen rood van begeerte, hoor ze
roepen hoe onweerstaanbaar zij zijn: ‘Wij zijn hier! Wij zijn nu!
Wij zijn alles!’
Pats!

Daar komen mannen, met hun pijnlijke tekortkomingen en
luchtkastelen, hun schrikbeelden en stemmingmakerij, hun
zenuwtrekkingen en zelfbedrog, hun tomeloze aanvechtingen en
opzettelijke misrekeningen, ze rapen al hun moed bij elkaar om
raadselachtig om zich heen te kijken.
Pats!

En daar komen kinderen, ze zijn zo doorzichtig en zo
ingewikkeld… hoor ze zingen dat ze groot zullen worden en
grimmig en hun verstandelijke vermogens in dienst zullen stellen
van rijkdom en genot.
Pats!

(Trouw)

Over de avond

Toon Tellegen leest vanavond De optocht in z’n geheel voor. Dit zal zo’n 2,5 uur duren en er is geen pauze. Vanwege deze duur beginnen we eerder dan gebruikelijk; om 19.30 uur.

Zo'n breed opgezette schildering van onze godganse werkelijkheid en van het eigen wrakke bestaan daarin: je moet het maar durven. Tellegens poging is indrukwekkend.

de Volkskrant

Vooral als je in de stemming bent voor een lyrische show, dood of geen dood: lees dit gedicht. Lees het hardop. Lees het hardop voor aan een of meer geïnteresseerden – en geniet van de verrassende en grote rijkdom in woord en beeld, van de merkwaardige, meeslepende zeggingskracht van Tellegens uitzonderlijke poëzie.

Literair Nederland

terug naar programma