terug naar overzicht

Sons of Abraham

STET the English Theatre

Deze voorstelling is wegens omstandigheden geannuleerd. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.
Sons of Abraham
Deze voorstelling is Engelstalig.

Raphael Rodan (1980, Israel) and Sahand Sahebdivani (1980, Iran) discovered themselves and their family connection in: Kingdom of Fire and Clay and My Father Held a Gun (winner of the Amsterdam Fringe Gold Award 2017). This time this successful duo takes on the role of someone else.

‘When you love someone so much – you'd rather kill them than leave them’

Two Kurdish brothers Adil and Sami do their last night shift as cleaners of a brothel in the Red Light District. They are about to return to Iraq, to give a dignified farewell to their recently deceased mother. But they have not been honest to each other about their plans…

5 years of living illegaly have changed the brothers. Sami aspires to Western life in its full glory, especially the free thinking. Adil misses the collective sense of life from his home country and has increasingly returned to his religious roots.

While the brothers are cleaning and discussing the impending departure, we go back in time. They tell stories about their flight, discuss Western values, Eastern standards, exclusion, assimilation and wrestle with the immense internal conflict that both brothers experience. Like in many biblical stories, they are tied together by their brotherhood, but is it enough to keep them together?

In Sons of Abraham nothing is what it seems at first glance

‘When you love someone so much – you’d rather kill them than leave them’ 

De Koerdisch-Iraakse broers Adil en Sami doen hun laatste nachtdienst als schoonmakers van een bordeel in de Rosse Buurt. Ze staan op het punt terug te keren naar Irak, om hun moeder die onlangs is overleden een waardig afscheid te geven. Maar over hun plannen daarna zijn ze niet eerlijk geweest naar elkaar.

Een barre vluchttocht en 5 jaar leven in illegaliteit heeft de broers veranderd. Sami ambieert het Westerse leven in zijn volle glorie, vooral de vrije moraal. Adil mist het collectieve levensgevoel uit zijn thuisland en kijkt steeds meer naar zijn religieuze wortels. Terwijl de broers schoonmaken en het op handen zijnde vertrek bespreken, gaan we terug in de tijd. Met verhalen over de vlucht, westerse waarden, oosterse normen, uitsluiting, assimilatie en het immense interne conflict dat beide broers ervaren.

In Sons of Abraham is niets zeker, en niks zo zwart en wit als het op het eerste gezicht gepresenteerd wordt.

Sons of Abraham
Sons of Abraham
Sons of Abraham
een productie van Storytelling Centre
spel Raphael Rodan en Sahand Sahebdivani
regie Tom Radcliffe
tekst Raphael Rodan, Sahand Sahebdivani en Tom Radcliffe
decor Mirko Lazović
beeld Raymond van Mil
terug naar programma