terug naar overzicht

Let me tell you something you already know

Merel Severs

Let me tell you something you already know

LET ME TELL YOU SOMETHING YOU ALREADY KNOW is een persoonlijke performance van de strijd van een vrouw met opgroeien in een wereld waarin de witte man de norm is. Waar machtsmisbruik, geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Waar nuance en empathie ondergesneeuwd raken door grove uitspraken en verdeel- en heers strategieën.

Deze vrouw is woedend. Maar bang om boos te zijn omdat ze een vrouw is. Deze vrouw wil STERF ALLEMAALschreeuwen. Maar fluistert ik begrijp het niet. Deze vrouw beoefent vechtsport omdat ze zichzelf wil bewijzen. Agressie. Competitie. Winst. Deze vrouw vraagt zich af waarom in deze maatschappij vrouwelijke eigenschappen minderwaardig zijn aan mannelijke eigenschappen. En waarom mannelijke eigenschappen “mannelijke” eigenschappen zijn. Deze vrouw vraagt zich af waarom de wereld om haar heen man is. Man. Man. Man. Overal waar ze kijkt ziet ze de witte man. President, directeur, minister, superheld. Man. Deze vrouw heeft de witte, mannelijke maatstaven, beeldvorming en ‘male gaze’ geïncorporeerd in haar zijn. Deze vrouw is kind van een systeem waar ze niet langer in gelooft.

In deze soloperformance poogt Merel Severs zowel in taal als in beweging te definiëren wat man zijn is om zo de diepgewortelde stereotypen van het man zijn zichtbaar en de beperking die daaruit voortkomt invoelbaar te maken.

Let me tell you something you already know
Let me tell you something you already know
Let me tell you something you already know
concept, tekst en spel Merel Severs
regie Khadija El Kharraz Alami
coaching Lars Brinkman
kostuum Rosa Schützendorf
met steun van Olland Buisman Stichting
met dank aan Linda Kokke, Birgit Welink, Zaal 3 Den Haag, De Nieuwe Oost, Jakop Ahlbom Company
Dit project LET ME TELL YOU SOMETHING YOU ALREADY KNOW is mede mogelijk gemaakt door het AFK
terug naar programma