terug naar overzicht

Filosofische ontmoetingen

Filosofie in Den Haag

€10,00 korting wanneer u de serie koopt!
Filosofische ontmoetingen
Filosofie in Den Haag organiseert gedurende het jaar meerdere Filosofische ontmoetingen over actuele thema's & denkers. Vorig seizoen bijvoorbeeld over privacy, voltooid leven, Spinoza en Hannah Arendt.

We organiseren deze ontmoetingen omdat we vinden dat filosofie thuishoort in een stad als Den Haag: grote stad van Vrede en Recht, van politiek en bestuur, van het zand en het veen, van hoogbouw en strand, van vele culturen en meer dan 180 nationaliteiten. Het leefklimaat in deze stad, en de samenleving, heeft baat bij mensen die bereid zijn voorbij de eigen horizon te kijken en interesse te tonen voor datgene wat hen onbekend is. Ons streven is dat mensen via de filosofie, hun eigen leef- en denkwereld verruimen, en andere perspectieven leren kennen en begrijpen. Dat doen we door activiteiten te organiseren met filosofen en andere denkers. We leggen daarbij verrassende dwarsverbanden tussen filosofie, beeldende kunst, en theater.

Hou deze website in de gaten voor meer informatie en / of kijk op www.filosofieindenhaag.nl
Filosofische ontmoetingen
Filosofische ontmoetingen
Filosofische ontmoetingen
terug naar programma