terug naar overzicht

Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)

Filosofie in Den Haag

Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Over Filosofie in Den Haag en de Filosofische ontmoetingen

Filosofie in Den Haag organiseert gedurende het jaar meerdere Filosofische ontmoetingen over actuele thema’s & denkers. Vorig seizoen deden ze dat onder andere over privacy, voltooid leven, Spinoza en Hannah Arendt.

Filosofie in Den Haag organiseert deze ontmoetingen met het idee dat filosofie thuishoort in een stad als Den Haag. De grote stad van Vrede en Recht, van politiek en bestuur, van het zand en het veen, van hoogbouw en strand, van vele culturen en meer dan 180 nationaliteiten. Het leefklimaat in deze stad en de samenleving heeft baat bij mensen die bereid zijn voorbij de eigen horizon te kijken en interesse te tonen voor datgene wat hen onbekend is.

27 januari | Denken over twijfel
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)

Waarom zijn we zulke vertwijfelde mensen? Op deze vraag gaat filosoof Gerko Tempelman dieper in tijdens deze Filosofische ontmoeting. Het is immers de paradox van onze tijd. We weten en kunnen meer dan ooit en toch is het leven een ingewikkelde aaneenschakeling van onoverzichtelijke keuzes.

Hoe komt dat toch – en hoe komen we er weer van af? De filosofie kan ons helpen om grip te krijgen op onze twijfelachtige wereld. En bovenal: om er de voordelen van in te zien. Want als twijfel onze taal is, zo denkt filosoof Gerko Tempelman, dan kunnen we dichter bij elkaar komen.

Filosoof Gerko Tempelman is ook filosofisch dramaturg van muziektheatercollectief KASSETT. Zij doen sinds 2015 onderzoek naar het fenomeen ‘twijfel’. Wat is het voordeel van de twijfel? KASSETT gelooft dat de wereld baat heeft bij openlijk durven twijfelen. Tussentijdse resultaten werden gepresenteerd in korte performances onder de namen DUBIO, TWIJFELZAAIERS, KWEENIE en LARIEKOEK. De tijd is aangebroken voor de klap op de vuurpijl: de spectaculaire slotsom ODE AAN DE TWIJFEL is een theatrale, filosofische hiphop-performance vol bluf, bitches, braggadocio en Beyoncés.

Deze voorstelling ODE AAN DE TWIJFEL wordt vanavond gespeeld, en ingeleid door Templeman. Na de voorstelling gaat hij dieper in op de filosofische onderwerpen die in de voorstelling aan bod kwamen.

“Je bent een mens van vlees en bloed, je bed is van hout en morgen komt de zon op. Je weet het zeker. Maar hoe zeker is die zekerheid? Films als the Matrix, Inception en The Truman Showgaven ons al een kijkje achter de schermen: misschien is ons leven helemaal niet zo echt als we denken. Misschien worden we allemaal voor de gek gehouden door een evil genius. Filosoof Descartes zei het eeuwen geleden al.” Uit: ODE AAN DE TWIJFEL.

Gerko Tempelman is filosoof en theoloog. Hij is oprichter van de Nederlandse Death Cafés en experimenteerde met een kerk voor atheïsten en dominees achter de ramen op de wallen.

17 februari | Denken over Spinoza
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)

Spinoza is één van de belangrijkste Nederlandse filosofen in de geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte. Hij woonde en stierf in Den Haag.

Wij vinden dat hij meer aandacht verdient en jaarlijks, rond zijn sterfdag, besteedt een Spinoza-kenner aandacht aan een aspect van zijn gedachtegoed. Dit jaar hebben we filosoof Tinneke Beeckman uitgenodigt voor deze Spinoza-lezing.

Dr. Tinneke Beeckman is filosoof en schrijver. Ze is columniste voor De Standaard en publiceert regelmatig in andere tijdschriften en kranten zoals De Morgen en NRC Handelsblad. Daarnaast schreef Beeckman de boeken Spinoza. Filosoof van de blijheid (2009), Door Spinoza’s lens (2012) en recent Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting (2015) waarin ze op zoek gaat naar welke ideeën ons gevoel van machteloosheid hebben versterkt en welke ideeën ons weerbaarder en krachtiger kunnen maken.

23 maart | Denken over Hannah Arendt
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)

Hannah Arendt (1906-1975) is een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. De Duits-joodse filosofe werd geboren in 1906 en groeide op in Königsberg. Ze studeerde filosofie bij Martin Heidegger en Karl Jaspers. Toen de nazi’s aan de macht kwamen, vluchtte ze via Parijs naar de Verenigde Staten, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1975.

Arendts privéleven was nauw verweven met haar publieke leven en haar werk. Tegen de achtergrond van het fascisme is Hannah Arendts filosofie vooral een denken over vrijheid in politieke zin, een denken dat echter nooit volledig academisch is. Het voortdurend samengaan van denken en oordelen vormt de rode draad in haar werk. Filosoof en Hannah Arendt-bewonderaar Hans Achterhuis hebben we bereid gevonden een lezing te geven over deze filosoof die nog altijd aan actualiteit weinig heeft ingeboet.

Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is bekend als publieke intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. Zowel De utopie van de vrije markt (Lemniscaat 2010) als zijn magnum opus Met alle geweld (Lemniscaat 2008) werden onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van het jaar. Achterhuis recenseert wijsgerige literatuur voor de Volkskrant en is redacteur van het Kritisch Denkerslexicon en het Tijdschrift voor Filosofie.

Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
Filosofische ontmoetingen (geannuleerd)
terug naar programma