terug naar overzicht

Breathing Piece

Anthony van Nog & Maarten Heijnens

Breathing Piece
‘Een poging om vanuit de vormelijkheid van een emotie haar inhoud op te wekken.’

Breathing Piece kan worden beschreven als een performatieve installatie waarin een nieuwe overdrachtsvorm wordt voorgesteld.

De werking van emoties – binnen de kaders van het theater en de kaders van de muziek – worden op een ongebruikelijke en radicale manier benaderd, verbonden en blootgelegd.

Binnen deze performatieve installatie komen die twee werelden – in hun verschillen en overeenkomsten in de benadering van emotionaliteit – samen, en pogen daarmee elkaars emotionele pretenties ten opzichte van de toeschouwer/luisteraar op een radicale en vernieuwende wijze te versterken.

Calm down.

Take a deeeep breath, babe.
Everything will be fine.
I promise.
Don’t you worry.
It’s allright. 

(lange stilte)

Okay? 

Breathing Piece
Breathing Piece
Breathing Piece
concept, spel en compositie Anthony van Gog en Maarten Heijnens
dirigent Michael Rein (nieuwe dirigent) 
terug naar programma