icon
icon
icon
icon
icon

Tension Machines

KABK ArtScience


Tension Machines

Tension Machines

Minds are wired for expectation

Wij anticiperen constant op wat er in de nabije toekomst gebeurt, het is om verschillende redenen belangrijke informatie voor ons. Het is dus niet verrassend dat wat er aan die nabije toekomst voorafgaat, een directe invloed heeft op hoe wij ons voelen.

Het mechanisme achter het verwachten en anticiperen op wat er komen gaat is interessant materiaal, voor psychologen en cognitieve wetenschappers, maar ook voor kunstenaars. Kunstenaars zijn namelijk de ”beoefenaars’ van deze mechanismen.

Het is geen toeval dat in de praktijk van de podiumkunsten uitvoerig is onderzocht hoe en wanneer deze mechanismen worden toegepast. Door de geschiedenis heen hebben dichters, acteurs, komieken, illusionisten en muzikanten een breed palet aan technieken ontwikkeld die gebruik maken van systemen die de verwachting van de toeschouwer bespelen. Technieken en situaties waarmee de natuurlijke drang van mensen om te anticiperen op de volgende stap, wordt ingezet om de ervaring te sturen. Maar wat gebeurt er als de verwachting zelf onderwerp is van de voorstelling?

Om dit te kunnen controleren én te articuleren zijn de deelnemers van deze onderzoeksgroep aan de slag gegaan met een arsenaal aan verschillende krachten om daarmee spanning op te bouwen. Die krachten worden getoond in de vorm van acht theatrale machines. Machines die zijn onderzocht op basis van de krachten die zij articuleren. Mechanismes van verwachting als een gebeurtenis in tijd.

Welke instrumenten en middelen heeft de ‘beoefenaar’ tot zijn beschikking? Wanneer werken de genoemde technieken en op welke manier wordt de toeschouwer daardoor bespeeld? Hoe krijgt, na verloop van tijd, het object van verwachting zijn uiteindelijke vorm?

Verdeeld over twee avonden tonen we acht machines, acht scènes waarin op uiteenlopende manieren gespeeld wordt met verwachting. Acht machines die spanning zullen opbouwen, veroorzaken en ondergaan.

Tension Machines is het tweede onderzoeksproject van de interfaculteit ArtScience dat wordt gepresenteerd in Zaal3.De Interfaculteit ArtScience biedt een interdisciplinaire bachelor- en masteropleiding.

Het programma beschouwt kunst en wetenschap als een continuüm en bevordert de ontwikkeling van nieuwe kunstvormen en experimentele presentaties.

De Interfaculteit is onderdeel van zowel het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, Nederland.

Het is ook mogelijk een combi-ticket voor beiden delen te kopen, deze koop je hier (€15, €7,50 voor KABK studenten)